Årsmøte 27. mars

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 13. Mar 2023

Skotfoss Turn & Idrettsforening innkaller til årsmøte mandag 27. mars kl 18.00 på klubbhuset på Røråsen.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skotfoss turn og idrettsforening i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.  
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.  
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
 6. Behandle forslag og saker.   
 7. Fastsette medlemskontingent.  
 8. Vedta idrettslagets budsjett  
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
 10. Foreta følgende valg: 
 11.  

  Leder og nestleder 

  Styremedlemmer og 1.varamedlem     

  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.     

  kontrollkomitè


  Enkel bevertning, velkommen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.