Skotfoss turn & idrettsforening
Stiftet 29.12.1899

Org nr: 983 766 684

Hovedstyre 2020/2021

Rolle
Navn
Epost
Telefon
Leder
Leo Knutsen
leoknutsen@gmail.com
932 96 220
Nestleder
Øystein Islann
islann@online.no
404 35 349
Kasserer
Heidi Styrvold
heidi.styrvold@aider.no
941 74 051
Sekretær
Kathrine Slåtta
kathrineslatta@hotmail.com
991 08 593
1. Styremedlem
Nils Lunden
nils.lunden@aider.no
404 01 821
2. Styremedlem
Janne Karine Rønningen
janne.k@arine.no
975 88 078
Vara
Anders Lindgren
anlindg2@online.no
414 21 950

Disse tiltrer styret i kraft av sine øvrige verv:
Leder turn
Ragnhild Havenstrøm
rhavenstrom@gmail.com
958 81 096
Leder ski
Rolf Sommerfryd
Rolfsommerfryd_66@hotmail.com

Leder fotball
Christian Mathisen
leder@skotfosfotball.no
413 48 734
Klubbhusansvarlig
Elin Wighus
elwig54@gmail.com
901 67 105
Repr. i Skien idrettsråd
Anne Britt Paulsen
topa38@live.no
917 63 256Fotballstadion

Børrebakken 39, 3720 Skien

Hoppanlegget, Hasselbakken

Vestre Gulset 163, 3742 Skien