Agenda for årsmøte 2022

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 14. Mar 2022

Agenda for årsmøte i Skotfoss Turn & Idrettsforening  
Mandag 28.mars kl.18.00 på klubbhuset


Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.  
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.  
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.   
7. Fastsette medlemskontingent.  
8. Vedta idrettslagets budsjett  
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) Styremedlemmer og 1.varamedlem     
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.     
d) Kontrollkomitè
11. Utmerkelser


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.