Innstilling til Skotfoss turn & if fortjenestemedalje i bronsje

Postet av Skotfoss den 17. Apr 2018

Det er hyggelig å kunne skryte av folk som har gitt mye av sin dyrebart tid, over lang tid til mange på Skotfoss. Ikke nok med det synes vi at det er på plass å takke dem stort for en kontinuerlig innsats. Nedenfor kan du lese begrunnelsen til innstillingene. Takk til Tina Larsen og Kåre Fjalestad.
Tina Larsen: 

Vi ønsker å innstille en flott representant for frivilligheten.

Alltid til stede, alltid blid - men bestemt, og alltid klar til å ta i et tak og gjøre en innsats der det trengs.

Den frivillige innsatsen startet som engasjert forelder i turngruppa. Fra 2003 til 2007 som medlem i gruppas arrangementskomite Fra 2008 til 2017 har hun vært medlem av turnstyre, hennes oppgaver har blant annet vært markedsføring, påmelding og oversikt over barn og unges deltagelse på stevner og kiosk og innkjøpsansvarlig. Under vårt årlige arrangement med Publikumspokalen har hun ansvar for alle påmeldinger og kontakt med deltagende lag. I tillegg har hun hatt sentrale roller når vi har vært arrangør av turnstevner på Skotfoss i 2003, 2009 og 2013. Og når styret og trenerne kommer med spørsmål og ønsker om antrekk, er det god hjelp og rask levering.

Som medlem av turngruppas styre har hun representert Skotfoss på 9 kretsting, 3 lagledermøter og ved Norges gymnastikk- og turnforbunds 125-års jubileum.

Hun var turngruppas representant i hovedforeningens valgkomite i 2008 og 2009

Hun var medlem av Telemark gymnastikk- og turnkrets breddekomitè i 2009-2010

Kandidaten har sittet 8 år i hovedstyret i Skotfoss turn & if

Som aktiv startet turnkarrieren på barnepartiene. Hun har fått 7-års medalje som var det meste en kunne oppnå for barn og ungdom i den aldersgruppa, og hun har deltatt på (i hvertfall) ett ungdommens landsturnstevne.

Som voksen har hun så langt deltatt på 12 kretsstevner, 3 landsturnstevner og 2 gymnastradaer og vi håper det blir mange flere.

Tusen takk for flott innsats i mange år, som frivillig har du bidratt til gode oppvekstvilkår, fellesskap og livskvalitet for våre medlemmer.

Vi setter utrolig pris på deg og ønsker med dette å hedre deg ved å innstille Tina Larsen til Skotfoss turn& ifs erkjentlighetsmedalje i bronsje.Kåre Fjalestad:

Vi ønsker å innstille en flott representant for frivilligheten.

Som engasjert forelder har han stått på som sjåfør, trøster, oppmuntrer og problemløser. Med sin rolige framferd og gode smil skaper han lett tillit hos barn og voksne. Dette har vært gull verdt når han har stilt opp på arrangementer for barn og som reiseleder på gymfestival for barn og ungdom. Ved vårt årlige arrangement Publikumspokalen og når vi arrangerer konkurranser er han en selvskreven transport- og utstyrssjef. Sene kveldstimer og tidlige morgener er han rundt og henter diverse turnutstyr og tjukkaser i Skiens mange gymsaler.

Han ble valgt inn som sekretær i 2009, en funksjon han fremdeles innehar og utfører på en utmerket måte. Da vi i juni 2013 arrangerte Gymfestival for barn og ungdom på Skotfoss stadion var han sekretær i hovedkomiteen for arrangementet. Som medlem av turngruppas styre har han representert Skotfoss på 9 kretsting, Norges gymnastikk- og turnforbunds anleggskonferanser og ved Norges gymnastikk- og turnforbunds 125-års jubileum.

Han var turngruppas representant til hovedforeningens valgkomite i 2010.

Og….. til stor glede for barna og seg selv, han har tatt salto på trampetten under treningssamling i Stavern 

Som mann i et kvinnedominert styre har han funnet din plass og er en god motvekt, selv om han nok har blitt noe påvirket av gjengen, som å bli lettrørt i situasjoner som dette.

Tusen takk for flott innsats i mange år, som frivillig har du bidratt til sosial tilhørighet, skape meningsfylte aktiviteter og mestring og læring for våre medlemmer.

Vi setter utrolig pris på deg og ønsker med dette å hedre deg ved å innstille Kåre Fjalestad til Skotfoss turn& ifs erkjentlighetsmedalje i bronsje.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.